середа, 11 травня 2016 р.

ЗНО з математики

11 травня в Україні проходить ЗНО з математики. Цього року тест із математики є одним з обов’язкових.
Тест зовнішнього незалежного оцінювання з математики у 2016 році складається із завдань чотирьох форм: завдань із вибором однієї правильної відповіді, завдань на встановлення відповідності, завдань відкритої форми з короткою відповіддю, а також завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю.
Сертифікаційна робота з математики містить 33 завдання, на їх виконання учасникам ЗНО буде відведено 180 хвилин.
Результат виконання завдань №1-28 та №31-32 зараховуватимуть як державну підсумкову атестацію з математики. Результат виконання завдань усього тесту буде використовуватися під час прийому до вищих навчальних закладів України.
Максимальна кількість балів, яку може отримати учасник ЗНО, правильно виконавши всі завдання №1-28, №31 та №32, дорівнює 52 балам. Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання тесту, – 62 бали.
Під час виконання завдань тесту зовнішнього оцінювання з математики заборонено використання будь-яких допоміжних матеріалів, зокрема калькуляторів, мобільних телефонів та інших електронних пристроїв.
Тестування з математики розпочнеться об 11 годині, допуск до пунктів тестування – з 10.15 до 10.50.
Обов’язковими документами для допуску до пункту тестування є оригінали: Сертифіката ЗНО; паспорта або іншого документа, серія та номер якого зазначені в Сертифікаті; запрошення-перепустки для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні.
Також учаснику необхідно мати одну або декілька кулькових або капілярних ручок чорного кольору, а також, за бажанням, прозору пляшку води.
Форми тестових завдань:
Завдання з вибором однієї правильної відповіді. До тесту ЗНО з математики включено 20 завдань із вибором однієї правильної відповіді від №1 до № 20, які будуть оцінені в 0 або 1 бал (1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 – якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді не надано).
Завдання на встановлення відповідності. До кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Щоб виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами (утворити «логічні пари»). Завдання вважають виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання правильно зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Д) у таблиці бланка відповідей А.
До тесту з математики включено 4 завдання на встановлення відповідності з №21 до № 24, що будуть оцінені в 0, 1, 2, 3 або 4 бали. 1 бал буде зарахований за кожну правильно встановлену відповідність («логічну пару»); 0 балів, якщо не вказано жодної правильної логічної пари або відповіді на завдання не надано.
Завдання відкритої форми з короткою відповіддю. Під час виконання цих завдань учасник має вписати отриманий числовий результат у тих одиницях величини, які вказані в умові завдання, до бланка відповідей А. До тесту включено 6 завдань відкритої форми з короткою відповіддю від №25 до № 30.
Завдання №25 і 26 є структурованими і складаються з двох частин, відповідь до кожної з яких оцінюється 0 або 1 балом. Якщо зазначено обидві неправильні відповіді або завдання взагалі не виконано, учасник одержує 0 балів. Максимальний бал за виконання структурованого завдання – 2.
Завдання №27-30 оцінюються 0 або 2 балами: 2 бали, якщо зазначено правильну відповідь; 0 балів, якщо зазначено неправильну відповідь або завдання взагалі не виконано.
Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Під час виконання цих завдань до кожного з них учасник ЗНО має розробити спосіб розв’язання, використовуючи в новій нестандартній ситуації знання з різних розділів курсу геометрії або алгебри і початків аналізу, правильно виконати рисунок (якщо цього потребує процес розв’язання), розв’язати завдання й обґрунтувати етапи розв’язання. Усе вищезазначене та відповіді на завдання №31-33 необхідно чітко записати до бланка відповідей Б.
Завдання №31-32 оцінюються в 0, 1, 2, 3 або 4 бали. Завдання №33 оцінюється в 0, 1, 2, 3, 4, 5 або 6 балів за критеріями змісту.
Розв’язання завдань у чернетці не перевіряють і до уваги не беруть.


За матеріалами сайту osvita.ua

Немає коментарів:

Дописати коментар